Phụ gia thực phẩm

Sodium Benzoate (C7H5NaO2) BOT

Sodium Benzoate (C7H5NaO2) BOT

Liên hệ

Sử dụng Sodium benzoate là một chất bảo quản . Nó là vi khuẩn và fungistatic trong điều kiện có tính axit....

Sodium Benzoate (C7H5NaO2) ESTONIA

Sodium Benzoate (C7H5NaO2) ESTONIA

Liên hệ

Sử dụng Sodium benzoate là một chất bảo quản . Nó là vi khuẩn và fungistatic trong điều kiện có tính axit....

Natri Benzoat  (C7H5NaO2)

Natri Benzoat (C7H5NaO2)

Liên hệ

Sử dụng Sodium benzoate là một chất bảo quản . Nó là vi khuẩn và fungistatic trong điều kiện có tính axit. Nó được sử...

SOdium citrate Na3C6H5O7

SOdium citrate Na3C6H5O7

Liên hệ

Ứng dụng Thực phẩm Citrat natri chủ yếu được sử dụng như một phụ gia thực phẩm E331, thường là cho...

AXIT  SORBIC (C6H8O2)

AXIT SORBIC (C6H8O2)

Liên hệ

Liều lượng sử dụng: - Các loại sản phẩm rau quả có Axit (kết hợp với xử lý nhiệt nhẹ) và...

Natri Benzoat (my) NaC6H5CO2

Natri Benzoat (my) NaC6H5CO2

Liên hệ

Mô tả sản phẩm: Natri benzoate có công thức hóa học NAC 6 H 5 CO 2, nó được sử dụng rộng rãi chất...

Axit Benzoic (HaLan) C6H5COOH

Axit Benzoic (HaLan) C6H5COOH

Liên hệ

Axit benzoic, C7H6O2 (hoặc C6H5COOH), là một chất rắn tinh thể không màu và là dạng axit cacboxylic thơm đơn giản nhất. Tên của nó được lấy theo...