Phụ gia thực phẩm

Sodium Benzoate (C7H5NaO2) BOT

Sodium Benzoate (C7H5NaO2) BOT

Liên hệ

    Sử dụng   Sodium benzoate là một chất bảo quản . Nó là vi khuẩn và fungistatic trong điều kiện có tính axit. Nó được sử dụng rộng rãi nhất trong các loại thực phẩm có tính...

Sodium Benzoate (C7H5NaO2) ESTONIA

Sodium Benzoate (C7H5NaO2) ESTONIA

Liên hệ

    Sử dụng   Sodium benzoate là một chất bảo quản . Nó là vi khuẩn và fungistatic trong điều kiện có tính axit. Nó được sử dụng rộng rãi nhất trong các loại thực phẩm có tính...

Natri Benzoat  (C7H5NaO2)

Natri Benzoat (C7H5NaO2)

Liên hệ

    Sử dụng Sodium benzoate là một chất bảo quản . Nó là vi khuẩn và fungistatic trong điều kiện có tính axit. Nó được sử dụng rộng rãi nhất trong các loại thực phẩm có tính...

SOdium citrate Na3C6H5O7

SOdium citrate Na3C6H5O7

Liên hệ

    Ứng dụng   Thực phẩm Citrat natri chủ yếu được sử dụng như một phụ gia thực phẩm E331, thường là cho các hương vị hoặc như một chất bảo quản . Sodium citrate được sử dụng như...

AXIT  SORBIC (C6H8O2)

AXIT SORBIC (C6H8O2)

Liên hệ

    Liều lượng sử dụng:     - Các loại sản phẩm rau quả có Axit (kết hợp với xử lý nhiệt nhẹ) và các loại bánh: 0.05-0.1% - Cá ngâm dấm, patê cá: a.sorbic 0.2% + K.sorbate 0.27% - Thức...

Natri Benzoat (my) NaC6H5CO2

Natri Benzoat (my) NaC6H5CO2

Liên hệ

    Mô tả sản phẩm:   Natri benzoate có công thức hóa học NAC 6 H 5 CO 2, nó được sử dụng rộng rãi chất bảo quản thực phẩm , với số EE211. Đó là muối natri...

Axit Benzoic (HaLan) C6H5COOH

Axit Benzoic (HaLan) C6H5COOH

Liên hệ

    Axit benzoic, C7H6O2 (hoặc C6H5COOH), là một chất rắn tinh thể không màu và là dạng axit cacboxylic thơm đơn giản nhất. Tên của nó được lấy theo gum benzoin, là một nguồn để điều...