Hóa chất nông nghiệp

ZnSO4 (kẽm sun phát) zinc sulfate

ZnSO4 (kẽm sun phát) zinc sulfate

Liên hệ

công thức hóa học: ZnSo4.h2o Ngoại quan: Dạng tinh thể lăng trụ, màu trắng, không có tạp chất cơ Ứng dụng: Dùng trong sản xuất...

Kali Dihydrophotphat (KH2PO4)

Kali Dihydrophotphat (KH2PO4)

Liên hệ

Monopotassium phosphate (cũng kali dihydrogen phosphate , KDP , hoặc phosphate kali monobasic , MKP ) - P K H 2 O 4 - là một hòa tanmuối được sử dụng...

Kali Clorua  (KCL)

Kali Clorua (KCL)

Liên hệ

Các tinh thể khan tạo thành một hình chóp sáu mặt kép, nhưng trên thực tế được phân loại là thoi. Chúng là các tinh thể trong suốt, rất cứng và...

Amonium Cloride NH4CL

Amonium Cloride NH4CL

Liên hệ

Ứng dụng Amoni clorua tinh thể (s) Ứng dụng chính...

Axit Boric ( H3BO3)

Axit Boric ( H3BO3)

Liên hệ

Độc Chất Học Dựa trên động vật có vú liều gây chết trung bình (LD 50 ) Đánh giá của 2.660 mg...

Đồng sunphat CuSO4.5H2O

Đồng sunphat CuSO4.5H2O

Liên hệ

Xuất xứ : Đài Loan, TQ 25%Cu/ bao25kg Hóa chất thuộc tính Đồng (II) sulfat pentahydrat phân hủy trước...