Thủy tinh - gạch men

chi o xit - ( Pb2O3) lead oxide

chi o xit - ( Pb2O3) lead oxide

Liên hệ

Điều chế và cấu trúc PbO được điều chế bằng cách nung nóng chì lên 600 °C. Hoặc người ta có tể...

soda   Na2CO3 (sodium carbonate)

soda Na2CO3 (sodium carbonate)

Liên hệ

+ Tính chất - Nhiệt độ nóng chảy:851 o C(Khan) - Nhiệt độ sôi : 1.600 o C...

Trisodium Photphat  Na3PO4

Trisodium Photphat Na3PO4

Liên hệ

Tính chất - Tinh thể màu trắng - Dễ hoà tan trong nước, dung dịch có tính bazơ - Khi gặp nhiệt...