Giấy bao bì

Ja ven    NaOCL (sodium hypoclorite)

Ja ven NaOCL (sodium hypoclorite)

Liên hệ

Sản xuất Sodium hypochlorite lần đầu tiên được sản xuất vào năm 1789 bởi Claude Louis Berthollet trong phòng thí nghiệm của...

Hàn the (Na2B4O7.5H2O  ) (sodium tetraborate) natri tetrborate

Hàn the (Na2B4O7.5H2O ) (sodium tetraborate) natri tetrborate

Liên hệ

ử dụng tại Việt Nam Hàn the có tính sát khuẩn nhẹ, lại làm cho sản phẩm tinh bột, cá, thịt,... trở nên dai nên...

CArboxymethiylcellulose CMC (C6H9OCH2CooNa)

CArboxymethiylcellulose CMC (C6H9OCH2CooNa)

Liên hệ

Nó được tổng hợp xúc tác phản ứng kiềm - cellulose với axit chloroacetic . Các vùng cực ( axit hữu cơ ) nhóm cacboxyl làm cho cellulosehòa...