Giấy bao bì

Ja ven    NaOCL (sodium hypoclorite)

Ja ven NaOCL (sodium hypoclorite)

Liên hệ

    Sản xuất   Sodium hypochlorite lần đầu tiên được sản xuất vào năm 1789 bởi Claude Louis Berthollet trong phòng thí nghiệm của ông về các Javel quay tại Paris, Pháp, bằng cách đi qua khí clo...

Hàn the (Na2B4O7.5H2O  ) (sodium tetraborate) natri tetrborate

Hàn the (Na2B4O7.5H2O ) (sodium tetraborate) natri tetrborate

Liên hệ

    ử dụng tại Việt Nam Hàn the có tính sát khuẩn nhẹ, lại làm cho sản phẩm tinh bột, cá, thịt,... trở nên dai nên hay được các nhà sản xuất ở Việt Nam cho vào...

CArboxymethiylcellulose CMC (C6H9OCH2CooNa)

CArboxymethiylcellulose CMC (C6H9OCH2CooNa)

Liên hệ

    Nó được tổng hợp xúc tác phản ứng kiềm - cellulose với axit chloroacetic . Các vùng cực ( axit hữu cơ ) nhóm cacboxyl làm cho cellulosehòa tan và phản ứng hóa học.   Các tính...