Hóa chất tinh khiết

Amonium persunfate (NH4)2S2O8

Amonium persunfate (NH4)2S2O8

Liên hệ

Natri hydroxit  NaOH

Natri hydroxit NaOH

Liên hệ

Axit Clohydric- HCL

Axit Clohydric- HCL

Liên hệ

800x600 Normal 0 ...

Axit sunfuric H2SO4 (TK)

Axit sunfuric H2SO4 (TK)

Liên hệ