Hóa chất tinh khiết

Amonium persunfate (NH4)2S2O8

Amonium persunfate (NH4)2S2O8

Liên hệ

Natri hydroxit  NaOH

Natri hydroxit NaOH

Liên hệ

Axit Clohydric- HCL

Axit Clohydric- HCL

Liên hệ

Xuất xứ : VN-CN Cân 30kg, Phi 250kg Từ nguyên Axít clohiđric được các nhà giả kim thuật châu Âu gọi là dung dịch muối (spirits of salt) hay acidum salis (axít muối). Cả hai tên vẫn còn đang sử dụng,...

Axit sunfuric H2SO4 (TK)

Axit sunfuric H2SO4 (TK)

Liên hệ