Kali Cacbonat K2CO3

Thương hiệu: |

Liên hệ

 

 

Sản xuất

 
Hôm nay cacbonat kali được chuẩn bị thương mại bằng cách điện phân clorua kali . Kết quả KOH sau đó ga bằng cách sử dụng carbon dioxide để tạo thành kali cacbonat, thường được sử dụng để sản xuất các hợp chất kali .
 
2KOH + CO 2 → K 2 CO 3 + H 2 O
Ứng dụng
 
Ngọc tro đã được sử dụng xà phòng , thủy tinh , và Trung Quốc sản xuất.
 
Ngọc trai tro được thêm vào nước cứng sẽ làm mềm nước. [ 2 ]
 
Trong phòng thí nghiệm, nó có thể được sử dụng như một nhẹ tác nhân làm khô các tác nhân khác làm khô như clorua canxi và magnesium sulfatecó thể không tương thích. Tuy nhiên, nó không phải là phù hợp với hợp chất có tính axit, nhưng có thể hữu ích cho việc làm khô một pha hữu cơ nếu ta có một lượng nhỏ tạp chất có tính axit.
 
Trộn với nước, nó gây ra một phản ứng tỏa nhiệt .
 
Nó được pha trộn với nước cất để tạo ra một điện an toàn hơn cho sản xuất oxyhydrogen hơn hydroxit kali, chất điện phân thường được sử dụng hơn.
 
Trong ẩm thực, nó được sử dụng như là một thành phần trong sản xuất của cỏ sữa ong chúa , một loại thực phẩm tiêu thụ trong các món ăn Trung Quốc và Đông Nam Á. Nó được sử dụng để tenderize lòng bò. Đức gingerbread công thức nấu ăn thường sử dụng kali cacbonat như một tác nhân nướng.
 
Cacbonat kali được sử dụng như điện trong nhiều thí nghiệm nhiệt hạch lạnh .
 
Kali cacbonat đôi khi được sử dụng như một chất đệm trong sản xuất mật ong hoặc rượu .
 
Dung dịch kali cacbonat được sử dụng trong ngành công nghiệp phân bón để loại bỏ carbon dioxide từ khí amoniac tổng hợp sản xuất đến từ cải cách hơi nước.
 
Dung dịch kali cacbonat được sử dụng như một đám cháy trong khi dập tắt fryers sâu, chất béo và cháy lớp B khác nhau liên quan đến ức chế vàđàn áp bình phun lửa đặc mặc dù là sản phẩm của nitrat kali.
 
Cacbonat kali được sử dụng trong các phản ứng để duy trì các điều kiện khan mà không có phản ứng với các chất phản ứng và sản phẩm được hình thành.  Nó cũng có thể được sử dụng để khô trước một số xeton, rượu, và các amin trước khi chưng cất. [ 3 ]
 
Một thành phần trong chất trợ dung hàn, và trong lớp phủ thông lượng que hàn hồ quang.
 
Tài liệu tham khảo