chi o xit - ( Pb2O3) lead oxide

Liên hệ

 

 

Điều chế và cấu trúc

 
PbO được điều chế bằng cách nung nóng chì lên 600 °C. Hoặc người ta có tể dùng nhiệt để phân hủy nitrat chì hoặc cácbônát chì:
 
2Pb(NO3)2 → 2PbO + 4NO2 + O2
PbCO3 → PbO + CO2
Bằng phương pháp nhiễu xạ tia X trên tinh thể, người ta khám phá nguyên tử Pb là một tâm phối trí bốn hình chóp. Điều này cho thấy có cặp điện tử không chia hoạt động lập thể.[2]
 
Phản ứng
 
Sự chuyển đổi giữa hai dạng thù hình đỏ và vàng gây ra sự thay đổi nhỏ enthalpy: PbO (đỏ) → PbO (vàng) ΔH = 1,6 kJ/mol
 
PbO là một chất lưỡng tính, có nghĩa là nó có thể tác dụng với cả axít và bazơ. Với axít, nó tạo thành muối Pb2+ qua nhóm trung gian oxo như [Pb6O(OH)6]4+. Với bazơ mạnh, PbO hòa tan tạo thành muốn plumbit(II):[1] PbO + H2O + OH- → [Pb(OH)3]-
 
Tham khảo